292-GENEL KURUL TOPLANTISI(16.10.2021)

292-GENEL KURUL TOPLANTISI(16.10.2021)

HABER TARİHİ:
135 Kişi okudu

Derneğimizin 3’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2021 tarihinde İzmir Konak Orduevi Toplantı Salonunda icra edildi.

Genel Kurul Toplantımız gayet başarılı bir şekilde geçti ve devre arkadaşlığının en güzel örnekleri sergilendi.

Toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Av. O. Kemal AKSOY tarafından Genel Kurula Dernek faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Ümit FİDAN, Denetim Raporunu okudu. Raporunda; Dernek kayıt kuyudatının her üç ayda bir Denetim Kurulu tarafından Kontrol Formlarına uygun olarak denetlendiğini, kayıtlarda herhangi bir mevzuata aykırılık, usulsüz harcama ve yasa dışı bir işlem tespit edilmediğini belirtti. Müteakiben katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu ibra edildi.

Ardından Dernek Organlarının seçimine geçildi. Başka herhangi bir aday başvurusu olmadığından, İzzet ADAGİDELİ’nin 22.09.2021 tarihinde Derneğe yazılı olarak vermiş olduğu Aday Listesi, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy Sayım Komisyonunun gözetiminde "kapalı oy-açık sayım" usulüne uygun olarak yapılan seçimde, İzzet ADAGİDELİ’nin vermiş olduğu Aday Listesi kabul edildi.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyesi olarak Dernek Üyeliğine kabul edilen Deniz SEYİRCİ, Hanife KİREMİTCİ ŞİT, Nejdet YILDIRIM ve E. Alb. Süleyman ŞEN’in Dernek Tüzüğünün 13/a maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından kesin kabulü için oylama yapıldı. Genel Kurula katılan 45 (kırkbeş) üyenin oy birliği ile Onur Üyeliğine kesin kabulü yapıldı.

Giriş aidatının 200,00 (ikiyüz) TL., yıllık aidatın 360,00 (üçyüzaltmış) TL. olmasına ve ihtiyaç duyulması halinde aidat tutarını 2022 yılı için 400 (dörtyüz) TL’ye çıkarmak için yeni yönetime yetki verilmesine 45 (kırkbeş) üyenin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni dönemde icra edilecek şehit anma törenleri, sosyal faaliyetler ve yardım faaliyetlerinin uygulama usulleri ve kapsamının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Yönetim Kurulunun tüzük değişikliği önerilerinin karara bağlanması için Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada birinci değişikliğin oy birliği ile kabulüne, ikinci teklifin ise oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

Daha sonra Derneğin yeni yönetimde yapacağı faaliyetlerin esasları görüşülerek karara bağlandı.

Son olarak Genel Kurul Üyelerinin dilek ve temennilerinin alınması ile Genel Kurul Toplantısı bitirildi.

Toplantıdan sonra üyelerimiz Kemeraltı'nı gezip ünlü lezzet duraklarını ziyaret ettiler. Akşam da yemekte bir araya gelip, hem günün yorgunluğunu attılar hem de kardeşlik bağlarını güçlendirdiler. 

Genel Kurulumuza katılarak değerli fikirleri ile Derneğimize yön veren bütün üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Bir önceki Yönetimde görev alarak, Dernek faaliyetlerinin temellerini atan Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunarız. 

Faaliyetlerimize maddi ve manevi olarak destek olan tüm devre arkadaşlarımıza ve değerli takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Sağolsunlar var olsunlar. 

Yeni Yönetimimiz, Genel Kuruldan almış olduğu güven ve Yüce Türk Milletinden aldığı güç ile, bayrağı daha da ileriye taşıyacak, HARBİYE ruhunu her ortamda yaşayacak ve yaşatacak, Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefe hiç durmadan ilerlemek için her türlü gayreti gösterecektir.  

Genel Kurul Toplantı Tutanağını görmek için TIKLAYINIZ

Fotoğrafları görmek için TIKLAYINIZÜYE GİRİŞİ