03- Üçüncü Toplantı (Kırkikiler Toplantısı) (22.04.2017)

03- Üçüncü Toplantı (Kırkikiler Toplantısı) (22.04.2017)

HABER TARİHİ: 22.04.2017
2837 Kişi okudu

Hazırlanan taslak tüzük 22 Nisan 2017 tarihinde Karşıyaka İşadamları Derneğinde toplanan 42 devre arkadaşının görüş ve onayına sunuldu. Gelen teklif ve görüşler doğrultusunda taslak üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak son hali verildi. Ayrıca, derneğin ismi, amacı, kuruluş yeri, icra edeceği ana faaliyetler, nerelerde temsilcilik açılacağı, üyelik koşulları ve kurucu üyelerin kimler olacağı gibi en önemli ve temel konular bu toplantıda karara bağlandı. Alınan kararlar bir tutanak haline getirilerek katılımcılar tarafından imzalandı.

Toplantıya katılanlar:
Olgun Kemal AKSOY, Arif AKSOY, İrfan SEZGİN, Hüseyin SEVİNÇ, Suat AKKINAY, Serkan UYAR, Haluk ŞENCAN, Nedim OKTAR, Ethem DERELİ, Murat KÖPRÜCÜ, Serhat GENÇ, Ersin ÖZCELEP, Ender TUFAN, Soner SEVİM, Özkan İMAL, Murat ÇEVİK, Ekrem ERGİN, Oktay ŞİRİN, Mehmet YILDIZ, Gökhan NARMAN, Mustafa Recep ÖZARSLAN, Bayezid BOZACIOĞLU, Ali BİLGESU, Mehmet SERT, Devran ŞENGÜL, Rüştü ÇETİN, Ayhan KARAKAŞ, Mustafa Cem ÇUBUK, Ramazan KESKİN, Mehmet Tuğtigin ŞEN, Atilla DEMİREL, Fuat ÖZER, Erdener BALLI, Tuluğ Kerem ÖZAY, Serhat CEYLAN, Sıtkı Memduh TURABİK, Hüseyin COŞKUN, Mehmet Erhan TÜRKSOY, Naci KARAKOYUNLU, Niyazi TOKEM, Selçuk TÜRKER, Mehmet Murat KARACA.ÜYE GİRİŞİ