TARIH: 18 Haziran 2024, Salı - SAAT: 11:53
Dördüncü Genel Kurul Toplantısı

Dördüncü Genel Kurul Toplantısı

FAALİYET TARİHİ: 04-10-2023
832 Kişi okudu

DÖRDÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulumuzun 13 Eylül 2023 tarih, 2023/12 sayı ile alınan karar gereği yapılacak olan GENEL KURUL TOPLANTISI ‘na ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Dernek tüzüğünün 17/b maddesine uygun olarak 04 EKİM 2023 tarihinde saat 10:00’da dernek üye sayısının salt çoğunluğu ile dernek merkezinde yapılmasına,

2. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı taktirde 14 EKİM 2023 tarihinde saat 10:00’da İzmir/Konak orduevi Toplantı salonunda yapılmasına,

3. Toplantının aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında yapılmasına karar verilmiş olup dernek üyelerine duyurulur.

       DERNEK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

a. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

b. Yoklama

c. Divanın oluşturulması

d. Varsa gündeme madde ekletme taleplerinin karara bağlanması

e. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

f. Denetim Kurulu Raporunun okunması

g. Yönetim Kurulunun İbrası

h. Dernek Organlarının seçimi

i. Dernek tüzüğünün 13/a maddesi uyarınca Onur üyelerinin karara bağlanması

j. Aidat tutarının belirlenmesi

k. Yeni dönemde icra edilecek faaliyetlerin kapsam ve usullerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

l. Varsa Yönetim Kurulunun önerilerinin karara bağlanması

m. Dilek ve temennilerin alınması

 

 ÜYE GİRİŞİ