Amaçlarımız


Amaçlarımız;

Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerine daima ve her koşulda sahip çıkan, bilimselliği, çağdaşlığı ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak;

Üyeleri arasında irtibatı sağlamak; sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek, sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği imkânlarını artırmak, içinde bulunduğu toplumun her alanda gelişmesine ve kalkınmasına imkânlar ölçüsünde katkı sağlamaktır.

ÜYE GİRİŞİ